Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

1. Als u ondernemer bent, bestaat er geen herroepingsrecht. Consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die een rechtshandeling sluiten voor doeleinden die overwegend noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, hebben een wettelijk herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden:

1.1 Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

1.2 U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u.

Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.

Ons adres:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polen
e-mail: info@e-altamira.nl

1.3 Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

2. Gevolgen van de intrekking

2.1 Indien u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug.

2.2 Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

2.3 Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

2.4 U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen.

2.5 De termijn is gehaald als u de goederen vóór de termijn van veertien dagen verstuurt.

2.6 U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen, waarna u ons in kennis stelt van de annulering van dit contract om de goederen terug te sturen of te overhandigen.

3. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

3.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. 

4. Einde van de annuleringsvoorwaarden

Algemene opmerkingen:

a) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen zo mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking. Beschikt u niet meer over de originele verpakking, zorg dan met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.

b) Stuur de goederen niet terug naar ons vracht afhalen indien mogelijk.

c) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde punten A-B geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

Voorbeeldformulier voor annulering (e-mail: info@e-altamira.nl)

Naar:
_

Adres van het magazijn voor retourzendingen:

Magazyn Fotowoltaika (Magazijn)
13 Fabryczna Straat
41-100 Siemianowice Śląskie, Polen

Ik/wij* herroepen de door mij/ons* gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

Besteld op / Ontvangen op* ____________
Naam, voornaam:
Straat:
Postcode, stad:

_______________, de __________


_____________________________
Handtekening

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

omhoog
×

VAT ID not verified in VIES!

Winkel is in weergavemodus
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl